Μεγάλες πλάκες Slabs κατάλληλες για κτήρια

Έχοντας μια ολόκληρη σειρά από υφές διαθέσιμες, δομημένες σε 3 διαφορετικά πάχη, σημαίνει ότι τα SLABS μπορούν να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των αρχιτεκτόνων όσον αφορά τα συστήματα αδιάβροχης επένδυσης.

Αεριζόμενες προσόψεις βροχής
Η αεριζόμενη πρόσοψη (ή αεριζόμενος τοίχος) αποτελείται από μια εξωτερική επίστρωση που εφαρμόζεται σε ένα κτίριο που παρέχει, μέσω κατάλληλων συστημάτων αγκύρωσης, πάνελ που δεν προσκολλώνται στη δομή με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται ένας εναέριος χώρος όπου δημιουργείται φυσικός αερισμός. Αυτό το σύστημα οδηγεί σε θερμομόνωση και επακόλουθη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Αεριζόμενη πρόσοψη από πορσελάνη
Οι πλάκες SLABS μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε αυτό το σύστημα εξωτερικής επένδυσης. Η αεριζόμενη επένδυση βροχής από πέτρινες πλάκες πορσελάνης, λόγω των τεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών τους, συνδυάζει τις μηχανικές απαιτήσεις με την υψηλή αισθητική απόδοση και δίνει συνολικά μεγαλύτερη αξία στα κτίρια. Με βάση το επιλεγμένο σύστημα αγκυρώσεως, τα SLABS προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής των πλακών στο καταλληλότερο πάχος.

Υψηλή απόδοση