Πλακάκια μεγάλων διαστάσεων ή αλλιώς XXL και ταυτόχρονα πλακάκια μικρού πάχους ή αλλιώς SLIM.
Η χρήση πλακιδίων με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σε περιπτώσεις αγγίζουν πολύ μεγάλες διαστάσεις (έως και 3m ύψος) καθώς και πολύ μικρά πάχη (έως 3 mm), συνεχώς αυξάνεται ακολουθώντας τις απαιτήσεις της εποχής και την εξέλιξη των αρχιτεκτονικών τάσεων.