Πλακάκια υγειονομικού ενδιαφέροντος γνωστά και ως βιομηχανικά πλακάκια

Είναι τα πλακάκια με εξαιρετική αντοχή ειδικών υγειονομικών προδιαγραφών.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα πλακίδια τύπου klinker που έχουν πολύ υψηλές προδιαγραφές και είναι οξύμαχα.

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε:

  • βιομηχανίες

  • βιοτεχνίες
  • αποθήκες τροφίμων και φαρμάκων αλλά και σε εργαστήρια
  • ζαχαροπλαστεία
  • κουζίνες εστιατορίων και
  • διάφορους άλλους επαγγελματικούς χώρους που δέχονται μεγάλη καταπόνηση

Χρησιμοποιούνται σε:

  • σφαγεία
  • παρασκευαστήρια συκευαστήρια, μαγειρεία
  • τυροκομεία και σε
  • βιομηχανίες που απαιτούν ιδιαίτερες προδιαγραφές στα πλακάκια δαπέδου.

Είναι αδιαπότιστα με εννιαία και ομοιογενή σύσταση και ικανά να καλύψουν υψηλές προδιαγραφές υγιεινής.
Συνοδεύονται από ειδικά τεμάχια όπως σοβατεπί και γωνιές υγιεινής.

Εφαρμογές :

Μοιραστείτε αυτήν την ιστορία!