Σύστημα σχάρας αποστράγγισης για πισίνες.

Τεμάχια

Σχάρα RJ25 25x50x2.2 cm Mayor

Σχάρα RJ25 25x50x2.2 cm Mayor

OUT C3

Αποστράγγιση: >13m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Mayor Σχάρα RJ25 FLEX 25x50x2.2 cm

Mayor Σχάρα RJ25 FLEX 25x50x2.2 cm

OUT C3

Αποστράγγιση: >30m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

*Εξάρτημα: 9710

*Εξάρτημα: 9710

Γωνιακή σχάρα πισίνας RJ25 25x50x2.2 cm - Mayor

Γωνιακή σχάρα RJ25 25x50x2.2 cm

OUT C3

*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Γωνιακή σχάρα RJ25 FLEX 25x50x2.2 cm - Mayor

Γωνιακή σχάρα RJ25 FLEX 25x50x2.2 cm

OUT C3

*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Σχάρα πισίνας Mayor RJ20 20x50x2.2 cm

Σχάρα RJ20 20x50x2.2 cm

OUT C3

Αποστράγγιση: >11m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Σχάρα πισίνας Mayor RJ20 FLEX 20x50x2.2 cm

Σχάρα RJ20 FLEX 20x50x2.2 cm

OUT C3

Αποστράγγιση: >30m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Γωνιακή σχάρα RJ20 20x50x2.2 cm

Γωνιακή σχάρα RJ20 20x50x2.2 cm

OUT C3

*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Γωνιακή σχάρα RJ20 FLEX 20x50x2.2 cm

Γωνιακή σχάρα RJ20 FLEX 20x50x2.2 cm

OUT C3

*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Χρώματα RJ25 και RJ25 FLEX

Χρώματα RJ20 και RJ20 FLEX