Επιχείλια πισίνας Aruba - Mayor
Σύστημα πισίνας Aruba

Το Aruba είναι το ιδανικό επιχείλιο για πισίνες υπερχείλισης. Οι διαστάσεις και το σχήμα του το καθιστούν ένα ευέλικτο τεμάχιο που μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε καμπύλες όσο και σε ευθείες πισίνες και μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε από τις σχάρες αποστράγγισης καθώς και με το στήριγμα σχάρας Canarias.

Ειδικά τεμάχια

Επιχείλιο πισίνας Aruba 25x50x3.4 cm - Mayor

Επιχείλιο Aruba 25x50x3.4 cm
OUT C3

Υποστήριξη Σχάρα Aruba 18x50x3.4 cm

Υποστήριξη Σχάρα 18x50x3.4 cm
OUT C3

Συμβατό με

Σχάρα RJ25 25x50x2.2 cm Mayor

Σχάρα RJ25 25x50x2.2 cm Mayor

OUT C3

Αποστράγγιση: >13m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Mayor Σχάρα RJ25 FLEX 25x50x2.2 cm

Mayor Σχάρα RJ25 FLEX 25x50x2.2 cm

OUT C3

Αποστράγγιση: >30m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

*Εξάρτημα: 9710

*Εξάρτημα: 9710

Σχάρα πισίνας Mayor RJ20 20x50x2.2 cm

Σχάρα RJ20 20x50x2.2 cm

OUT C3

Αποστράγγιση: >11m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Σχάρα πισίνας Mayor RJ20 FLEX 20x50x2.2 cm

Σχάρα RJ20 FLEX 20x50x2.2 cm

OUT C3

Αποστράγγιση: >30m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο

Λύση καμπύλης πισίνας

Εσωτερική/εξωτερική καμπύλη πισίνας Aruba - Mayor

Εσωτερική καμπύλη Aruba
BPAR RI00

Εξωτερική καμπύλη Aruba
BPAR RE00

Γωνιακή λύση για πισίνα

Εσωτερική/εξωτερική γωνία πισίνας Aruba - Mayor

Εσωτερική γωνία Aruba
BPAR EI00 25×50 cm

Εξωτερική γωνία Aruba
BPAR EE00 25×50 cm

Διαθέσιμα χρώματα και στυλ

Διαθέσιμα χρώματα για ειδικά τεμάχια και πλακάκια στο ίδιο στυλ και χρώμα